OFFLINE | intro | vezér
vezér
  (2005. december)
Azért mégis jó, hogy van nekünk egy igazi kampány-miniszterelnökünk. Aki a Viván pacsizik, VV Szabolccsal fényképezkedik. Homlokot ráncol és homlokot csókol, kezet ráz és magyaráz. Mindig és mindenhol.

   
vezér
  (2005. november)
Mottó: „Túl sokáig volt már béke, mindjárt itt a világvége!” (Akela)

vezér
  (2005. október)
Demszky Gábor október 31-én tizenöt éve Budapest főpolgármestere. Nyilván lesz valami szolid ünneplés, dalocskával, logóval, miegymással. A magyar sajtóban elsőként szeretnénk gratulálni eme valóban szép évfordulóhoz, a magunk egyszerű módján csak annyit jegyeznénk meg: Budapest rohad. Úgy ám. A szokásos kutyakakis kárálás helyett most azonban a főpolgármester eszmei arcéle érdekel minket.

   
vezér
  (2005. szeptember)
A konzervatív jobboldal kösse fel a gatyáját, mert egy bátor, értékeket bemutató kampányt indít az MSZP. Nálunk nem divat az a vezérimádat, amit a Fideszben Orbán Viktorra építenek – nyilatkozott oda egy bulvárlapnak a napokban Újhelyi István.

vezér
  (2005. augusztus)
Fesztiválok időszaka. A ragyogó napsütésben már az sem zaklat fel igazán, hogy dr. Devánszkiné Molnár Katalin nem indul el a XVII.-ben.

   
vezér
  (2005. július)
Emlékszünk, ugye? 1994-ben és 2002-ben a hatalom visszaszerzésére készülő szocialisták egyik legfontosabb mondanivalója önnön szakértelmük bizonygatása volt. A világot a piros műbőr ajtós, fikuszos, fehér nippes irodák csendjében kiismerők magabiztosságával joviáliskodták az arcunkba: kormányozni, azt tudunk.

vezér
  (2005. június)
Nemrég e címmel közölt tudósítást egy befektetési kérdésekre specializálódott német hírportál, megjegyezve, hogy a korlátozott devizatartalékok és a csökkenő befektetések miatt a térség országai közül a legnagyobb kockázatot épp hazánk mutatja fel.

   
vezér
  (2005. május)
Van en­nek az újon­nan meg­hir­de­tett prog­ram­nak va­la­mi tá­vol-ke­le­ti­e­sen ti­pe­gő bu­ké­ja. Is­mer­jük ugyan a nagy ug­rást, de ál­lí­tó­lag ez nem az. Step by step, ahogy a csil­lag megy az égen.

vezér
  (2005. április)
Ha­ma­ro­san új el­nö­ke lesz a köz­tár­sa­ság­nak, a kö­rül­mé­nyek­ből adó­dó­an 35 év­nél idő­sebb, vél­he­tő­en mo­dern és szo­ci­ál­de­mok­ra­ta. Ne­vek­re le­for­dít­va mind­ez an­­nyit tesz, hogy a zsű­ri elő­ze­tes sza­va­za­tai alap­ján a fő esé­lyes Szi­li Ka­ta­lin, de már Horn Gyu­la is be­je­lent­ke­zett: vál­l

   
vezér
  (2005. március)
A fo­lya­ma­tos meg­úju­lá­si láz­ban égő ma­gyar bal­ol­dal most ép­pen – sokadjára – a fi­a­ta­lo­kat sze­ret­né be­szer­vez­ni. A Xé­nia-láz el­ret­ten­tő pél­dá­ja még ott dö­röm­böl min­den szeg­fűs gu­ru agyá­ban, a „töb­bet ne” fel­ira­tú do­boz­ká­ban. In­kább a mo­dern, eu­ró­pai szoc­dem mód­szer­rel pró­bál­koz­nak. Va­la­me­lyik píárokos fe­jé­be nyom­ta a Nagy Ifjúságpoltitikai Varázskalpagot, és meg is lett a cso­da­fegy­ver!


  1    2    3  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”