OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2005. június)
– Az üzemszünetet a karbantartási munkák indokolják – mondta a Reggelnek Köveskuti Lajos, a Híradástechnika Trade Kft. ügyvezetője. – A téren lévő összes kamera azért nem működik, mert a központi számítógépet egy hónapja lekapcsoltuk. Ennek oka, hogy a Dékán utca sarkára egy darab új típusú kamerát szeretnénk felszerelni. (Vak kamerák figyelik a teret, Reggel, 2005. május 18.)

   
lapzsemle
  (2005. június)
Felhívjuk figyelmét, hogy a JMM nem a mi pártunkat jelöli; szervezetünk rövidítése helyesen: Jobbik (csak a kezdőbetű nagy). Tudósításokban ehelyett – a szóismétlések elkerülése végett – használható „az EU-ellenes párt”, vagy „az ügynökmentes párt” jelzős szerkezet is. (A Jobbik Médiaosztályának közleménye, 2005. május 19.)

lapzsemle
  (2005. június)
Szemtanúk elmondása szerint a kopasz, és a bőrfejűek ruházatát viselő férfi (bár magát nem vallja skinheadnek) egy idő után náci karlendítést mutatott be. A körülötte állók közül valakit annyira sértett a férfi állítólagos gesztusa, hogy leütötte. (A Népszabadság Online beszámolója a Moszkva téri tüntetésről, 2005. május 15.)

   
lapzsemle
  (2005. június)
1983 óta tagja a Magyar Szocialista Pártnak. 1989 novemberében az MSZP pécsi alapszervezetének a tagja és a párt városi ingyenes jogsegélyszolgálatának a vezetője lett. (Részlet Szili Katalin életrajzából, mszp.hu)

napló
  (2005. június)
A május végi hőségben csak megrendülést érezhetett az, aki részt vett a Szent István bazilikában a Pongrácz Gergely emlékére celebrált gyászmisén. A hatalmas templom teljesen megtelt, akadtak ősz halántékú kortársak és fiatalabbak is szép számmal a Corvin-köz egykori parancsnokára emlékezők között.

   
a hónap nyertese
  (2005. június)
Nem mindennap történik meg az emberrel, hogy a sajtóból értesül róla: pártja jó eséllyel alelnökké fogja választani.

a hónap vesztese
  (2005. június)
A Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke késlekedés nélkül mozdult rá a 21-es buszon leszúrt fiú történetére: Józsikában a cigányság mártírját látta, akit a Budapest utcáin randalírozó rasszista hordák pont a fasizmus felett aratott győzelem hatvanadik évfordulóján támadtak meg.

   
"a szerkesztő azt üzente"
  (2005. június)
Kábán ténfergünk a hirtelen jött kánikulában, alig tudjuk rendezni a gondolatainkat, hogy elmondjuk véleményünket a velünk történtekről.

vezér
  (2005. május)
Van en­nek az újon­nan meg­hir­de­tett prog­ram­nak va­la­mi tá­vol-ke­le­ti­e­sen ti­pe­gő bu­ké­ja. Is­mer­jük ugyan a nagy ug­rást, de ál­lí­tó­lag ez nem az. Step by step, ahogy a csil­lag megy az égen.

   
lapzsemle
  (2005. május)
A mi­nisz­ter as­­szony most vég­leg meg­elé­gel­te az ál­dat­lan ál­la­po­to­kat, és hol­nap a nyil­vá­nos­ság elé áll, hogy ér­dem­ben re­a­gál­jon a Kul­csár kö­rül tá­madt óri­á­si vi­har őt el­érő hul­lá­ma­i­ra. (...) Töb­ben már ma sem fog­nak jól alud­ni, má­sok­nak vi­szont a mai lesz az utol­só nyu­godt éj­sza­ká­juk. (Lamperth Mó­ni­ka tá­ma­dás­ba len­dül avagy a Vaslady vis­­sza­vág, stop.hu, 2005. má­jus 1.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”