OFFLINE | intro
a hónap vesztese
  (2004. március)
A kormányfő akár népszavazással is hajlandó érvényt szerezni álmának, hiszen ki máshoz is fordulhatna egy ország elsőszámú vezetője, mint a Néphez, ha már a politikai elit oly álnokul cserben hagyta?

   
"a szerkesztő azt üzente"
  (2004. március)
Bicegünk az uni­ó­ba, a meg­tál­to­so­dott kor­mány­fői öt­let­ára­dat azon­ban las­san alá­mos­sa amúgy sem sta­bil agyag­lá­ba­in­kat. Nem ál­lunk jól, na. Csú­nya mó­don nem tu­dunk be­tel­ni egy­re ma­ga­sabb élet­szín­vo­na­lunk­kal, Ha­lász Jó­zsef, a Pajzs Szö­vet­ség ve­zé­re sem tud meg­ne­vet­tet­ni ben­nün­ket, bár­men­­nyi­re igyek­szik is.


  (2004. február)
Acsarkodnak ránk! A Valutaalap például előbb dicsér – ismerjük az ilyet, két sor, nincs benne sok köszönet –, rendszerváltó országok élenjárója, így megy úgy, aztán letol, mert káros gazdasági folyamatok indultak el.

   
lapzsemle
  (2004. február)
Félórás találkozón fogadta hétfőn a miniszterelnök a söjtöri általános iskola diákjait, akiknek autogramot adott, és beszélt Munkácsy festészetéről, valamint felesége főzőtudományáról. Medgyessy Péter ezzel viszonozta tavaly októberi söjtöri látogatását. A kormányfő élénken érdeklődött több tanuló pályaválasztása iránt is, és megjegyezte, hogy fontos dolog iskolába járni. (Origo.hu, január 27.)

lapzsemle
  (2004. február)
Elfogadták az MSZP elnökségének javaslatát a párt uniós listájának első három helyére – Kövér László, Horn Gyula, Lévai Katalin – a megyei elnökök és a budapesti párttanács tagjai. Horn úgy fogalmazott: az európai parlamenti képviselőválasztásra készülő MSZP nem az ellenfelekkel foglalkozik a kampányban, stratégiája középpontjába az EP hatáskörének főbb tevékenységi területeinek megismerését állítja. (Inform Data sajtószemle, január 23.)

   
lapzsemle
  (2004. február)
Ami azt a bizonyos bögyöt illeti, ami a frakciónak állítólag van és pont a volt pénzügyminiszter lett volna benne, én azt teljesen normálisnak tartom, hogy egy frakciónak, egy képviselőnek, pláne költségvetés idején számos vitája van az előterjesztőnek, utána számos megegyezést is köt. Lehet, hogy erre nem kíváncsi, de mégis mondom, én nagyon kedvelem László Csabát… (Lendvai Ildikó, Nap-kelte, január 8.)

lapzsemle
  (2004. február)
Szép, jó estét kívánok kedves hölgyeim és uraim. Remélem jól vannak. Mi jól vagyunk a kedves barátainkkal, kedves vendégeinkkel. Bejelentem, hogy a hideg zavartalanul folyik tovább, január van, tél van. Nem akarok poénkodni, legyünk komolyak. (Dobos Attila mű;sora, Budapest TV, január 12.)

   
lapzsemle
  (2004. február)
Hazafias lelkiismeretünkre hallgatva (...) a nemzet, a haza érdekében életre hívtuk az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlést Előkészítő ORSZÁGOS NEMZETI BIZOTTMÁNYT, hogy soraiba szólítsuk a parlamenten kívüli pártokat, politikai erőket, a történelmi egyházak vezetőit, a kamarák, szakszervezetek, szövetségek, egyesületek, a magyarországi nemzetiségek képviselőit, a tudományos és művészeti élet nagyjait, az egyetemek vezetőit, a nemzeti emigráció legjobbjait, a határokon túli magyarság küldötteit, a Szent Korona-tanban a magyarsággal együtt élni kívánó testvérnépeket és közösségek küldötteit, valamint országunk megyéinek és fővárosának küldötteit. (Kiáltvány, január 10.)

lapzsemle
  (2004. február)
Dobrev Klára a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese lapunk érdeklődésére hangsúlyozta, azzal a felelősséggel kell élnünk, ha felnőnek gyerekeink, s lemennek például a Duna-partra, akkor szívesen sétáljanak ott. (Mai Nap, január 17.)

   
lapzsemle
  (2004. február)
Ugyanő (Kunstár Csaba, a Népszabadság újságírója – a szerk.) 16-án ismét felhívott és megkérdezte, mit reagálok arra, hogy a Fiatal Baloldal – Ifjú Szocialisták feljelentett izgatásért. A válaszom, feleltem neki, hogy „keresem Carottát, kislányom fehér nyusziját”. Ismét meglehetősen hosszú csönd után Kunstár úr megkérdezte, hogy hogyan írja „karottát”? Mondtam „Carottának”. Udvariasan megköszönte. (Demokrata, január 22.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”