OFFLINE | Turul
Doromboló cicus-díj
  (2007. augusztus)
Cicusunk régóta nagy tisztelője Pörzse Sándornak. Nagyra értékeli folyamatos, kiegyensúlyozott teljesítményét. Hősünk hétről hétre mély átéléssel és teljes odaadással kérdezi meghívottjait, legyen a vendég Simicskó István, Bencsik András vagy egy kevéssé ismert rovásírás-kutató, a bosnyák piramisokból származó rovásírás-leletekkel.

   
Doromboló cicus-díj
  (2007. július)
Cicusunk hosszabb ideje fejcsóválva figyeli, mennyire kevés szeretetet és megértést kap a honi sajtótól a feddhetetlen Szilvásy György. Kitűnő kancelláriaminiszteri teljesítménye ellenére egymás után érik az igaztalan támadások, sokszor még a köztársaság első számú publicista-barátai sem állnak ki mellette kellő határozottsággal.

Doromboló cicus-díj
  (2007. június)
Az őszödi beszéd évfordulója ellátta Cicusunkat minden földi jóval: itt egy finom nyalintás, ott egy kérlelhetetlen doromb, csak kapkodta a fejét. Mivel Cicust tájékozottsága teszi magabiztossá, ezért sokáig biztos befutónak tűnt a Népszabadság, „A legszenvedélyesebb igazságbeszéd” című interjújával.

   
Doromboló cicus-díj
  (2006. augusztus)
Az embert és macskát próbáló nyári hőségben a szoba félhomályában mindössze egy monitor fénye derengett. Cicus unottan kattintgatott kedvenc állatos oldalai között.

Doromboló cicus-díj
  (2006. május)
Áprilisi számunk egyik-másik írását olvasva Cicusunk érzett némi késztetést arra, hogy önmagunkat díjazzuk, ha úgy alakulnak a dolgok. Nem úgy alakultak.

   
Doromboló cicus-díj
  (2006. január)
Cicusunk decemberben megmakacsolta magát és szabadságra vonult. Az aggódó/felháborodott/értetlen olvasói leveleket köszöni, és ígéri, hogy a boldog újesztendőben kőkemény dorombolással védelmezi a Köztársaságot.

Doromboló cicus-díj
  (2005. április)
Áp­ri­li­si Ci­cu­sun­kat a Va­sár­na­pi Hí­rek „Le­ve­let ho­zott a pos­tás...” ro­va­tá­nak név­te­len­ség­be bur­ko­ló­zó szer­kesz­tő­je ér­de­mel­te ki a 2005. már­ci­us 13-ai szám­ban nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyével.

   
Doromboló cicus-díj
  (2005. február)
A Népszava újságíróit lehetőség szerint nem nagyon részesítjük díjunkban, hiszen a lapnál nincs túl nagy sportértéke a nyalakodási teljesítményeknek. Most mégis nyomós okunk van arra, hogy februári Cicusunkat a szellemi műhely egyik kevésbé ismert alkotójának, Podhorányi Zsoltnak adományozzuk.

Doromboló cicus-díj
  (2005. január)
A magát megnyerő spártaisággal csak „mÉrtékadó hírforrásként” meghatározó, Jáksó László főszerkesztette stop.hu stábjának legfényesebb csillaga kétségkívül Dr. Tucker Tamás. Átgondolt és visszafogott publicisztikáin véghetetlen jóindulat és jámborság sejlik át.

   

  (2004. október)
La­punk meg­pró­bál­ta fel­tér­ké­pez­ni ho­ni bor­kul­tú­ránk fesz­ti­vá­lok­ról mél­tán-mél­tat­la­nul tá­vol ma­ra­dó szeg­men­se­it is. Az UFi Kan­nás Ak­ció­cso­port vi­szony­lag ké­nyel­mes meg­ol­dást vá­lasz­tott, az iga­zán dur­va zug-ital­mé­ré­sek vé­gig­lá­to­ga­tá­sa he­lyett az élel­mi­szer­bol­tok al­sóbb pol­ca­i­ra szám­űzött, mű­anyag fla­kon­ba töl­tött (in­kább csak fél-kan­nás) ter­mé­ke­ket gyűj­töt­tük ös­­sze egy kós­to­ló ere­jé­ig.


  1    2    3  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”