OFFLINE | Hegedűs Zoltán

  (2006. augusztus)
Elektronikus alapok, népzene, rap, tánc, fényjáték: ez a Balkan Fanatik. 2003-ban robbantak be a magyar zenei életbe. Formabontó hangzásviláguk Közép-, Kelet-Európa és a Balkán népzenéjét vegyíti a legmodernebb elektronikus zenével. És bár első videóklipjüket a média – obszcenitásra hivatkozva – csak éjszaka volt hajlandó játszani, debütáló albumuk 2004-ben megkapta az év legjobb World Music lemeze díjat. Az őszre várható második nagylemez kapcsán beszélgettünk Lepés Gáborral, alias Lepével, a Balkan Fanatik frontemberével.

   

  (2004. május)
Két év­vel ez­előtt lé­pett hi­va­tal­ba a Medgyessy-kormány. A szép év­for­du­ló előtt tisz­tel­gő ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­ban szem­ügy­re vet­tük a nem­ze­ti kö­zép kor­má­nyá­nak nap­su­ga­ras jö­vőn­kért vég­zett mun­ká­ját, utá­na­jár­tunk an­nak, hogy men­­nyi­vel lett igaz­sá­go­sabb a la­kás­hi­te­le­zé­si rend­szer, és an­nak is, hogy van-e külpolitikai jelentősége egy pro­to­koll­fo­tó­nak. Az egy­re rom­ló gaz­da­sá­gi mu­ta­tók­ról írunk ugyan, de csak az elő­ző kor­mány ne­héz örök­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sa mi­att. Tény­fel­tá­rás


  (2004. május)
A brazil kávéültetvények drasztikus csökkenése miatti aggodalom, a tajvani csirkevész, valamint a turizmus iránt érzett hallatlan és osztatlan lelkesedésünk arra késztette szerkesztőségünk krónikus kilométerhiányban szenvedő munkatársait, hogy új rovattal lépjenek a tisztelt nagyérdemű elé. Az újszülött a keresztségben a Terepjáró nevet kapta. Nem kell megijedni, Kedves Olvasó, új sorozatunkkal nem a Land Roverek világába, hanem a Kárpát-medencébe kalauzoljuk Önöket. Első kirándulásunk a szlovéniai Lendvára, a muravidéki magyarság szellemi és kulturális központjába vezetett.

   


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”