OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Zalatnay Sarolta
(2004. október)

Nem va­gyok én apá­ca / Nem él­he­tek be­zár­va – éne­kel­te Zalatnay Ci­ni évek­kel ez­előtt. Per­sze ak­kor még nem sej­tet­te, hogy „mi az hogy! Na­gyon is!” (vö. má­sik klas­­szi­kus). A le­tűnt pop­dí­vát ugyan­is há­rom év le­töl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bí­ró­ság, jog­erő­sen nagy kárt oko­zó csa­lás mi­att. Tör­tént ugyan­is, hogy ne­ve­zett csil­la­gunk­nak kel­lett vón egy kis pénz, úgy száz­öt­ven milka. A pénz ripsz-ropsz ös­­sze­jött ma­gán­sze­mé­lyek­től. Csak Ci­ni épp el­fe­led­te azt – il­let­ve ab­ból 100 mil­li­ót – vis­­sza­ad­ni jo­gos tu­laj­do­no­suk­nak. A fő vád 43 rend­be­li csa­lás, e mel­lé jött még egy kis ma­gán­ok­irat-ha­mi­sí­tás, jo­go­su­lat­lan pénz­in­té­ze­ti te­vé­keny­ség és hi­tel­sér­tés. Az ered­mény há­rom év le­töl­ten­dő. Per­sze saj­nál­juk a mű­vész­nőt, amint könnyei közt mor­mol­ja a szá­nom-bá­no­mot. De azt is tud­juk: sír­ni csak a győz­tes­nek sza­bad.


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #11: _... (2005. -1. 2-. 27: 2)  

zotya és lacskócska, ti együtt, egyidőben írogattok a fórumba? Az nagyon meleg :-DDD Vagy egy személy két néven ír, hogy önmagát támogassa? :-)
mennyetek a szanalmas.hu-ra, wazze

  
  Válaszok struktúrája


  #10: _zotya (2005. -1. 2-. 26: 1)  

Nem mind1 mikor írja? csak az igazságot lökte a tesssa! Peace

  
  Válaszok struktúrája


  #9: _zotya (2005. -1. 2-. 26: 1)  

Nem mind1 mikor írja? csak az igazságot lökte a tesssa! Peace

  
  Válaszok struktúrája


  #8: _Lacskócska˘˘ (2005. -1. 2-. 26: 1)  

bocs bazmeg h kérdezni mertem egy kibebaszott kurva kérdést bazmeg..és bocs h kiváncsi vagyok te köcsög....

amugy válasz a kérdésemre?

  
  Válaszok struktúrája


  #7: _RG (2005. -1. 2-. 25: 1)  

Lacskócska, nem beteg dolog egy kicsit Szenteste 10 órakor ilyeneket írni ???

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”