OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Liza Minelli
(2004. augusztus)
Ubor­ka, az van ro­gyá­sig. A Nagy ma­gyar va­ló­ság­ta­vunk moz­du­lat­lan ál­ló­vi­zé­be csak Lothar Mätthaus és a me­cse­ki tig­ris tud ap­ró ka­vi­cso­kat ha­ji­gál­ni, no meg Li­za Minelli – per­sze tud­tán és aka­ra­tán kí­vül.

Tör­tént ugyan­is, hogy a Cabaret sztár­ja meg­ál­la­po­dott (nem ál­la­po­dott meg) egy lé­te­ző (nem lé­te­ző) ma­gyar kon­cert­szer­ve­ző­vel, hogy eljön Bu­da­pest­re. A kon­cer­tet megtartották (nem tar­tot­ták meg), ugyan­is Bonnie Tyler itt volt és szórakoztatta azt a né­hány száz em­bert aki ki­tar­tott Li­za Minelli (Bonnie Tyler) mel­lett. Per­sze ere­de­ti an­gol nyel­vű szer­ző­dés van (nincs), amit Li­za alá­írt (nem írt alá). A szer­ve­zők ígé­rik, hogy két hé­ten be­lül visszafizetik (?) a bor­sos árú be­lé­pők el­len­ér­ték­ét. A rend­őr­ség nyomoz (nem nyo­moz). Minelli kis­as­­szony vi­szont jól járt (nem járt jól), hogy le­ma­radt Bu­da­pest­ről és a lel­kes ma­gyar kö­zön­ség­ről. Mi viszont mar­adunk itt és a Ka­ba­ré megy to­vább.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”