OFFLINE | intro | a hónap nyertese
Az APEH
(2005. március)
Az adó­ha­tó­ság an­­nyi há­nyat­ta­tás, adat­má­so­lás, uni­ós adó­szám, azon­na­li in­kas­­szó és vis­­sza­tar­tott ÁFA után a je­lek sze­rint vég­re jó ke­zek­be ke­rül.

A ko­ráb­bi, ún. tu­dós tí­pu­sú (a PM ál­lam­tit­ká­ra sze­rint a le­mon­dás­hoz kel­lő in­tel­li­gen­ci­á­val ren­del­ke­ző) ve­ze­tőt iga­zi, ún. me­ne­dzser men­ta­li­tá­sú ká­der vált­ja, bár­hogy is ár­mány­kod­jon a fidesznáci Ál­la­mi Szám­ve­vő­szék. Szikora Já­nos 5 éven át a nyír­egy­há­zi MSZP kül­ső bi­zott­sá­gi tag­ja­ként küz­dött az Adó­zá­si Fe­gye­lem szent zász­la­ja alatt, majd a me­gye APEH-fő­nö­ke­ként pal­lé­roz­ta ma­gát – ké­szült a nagy fel­adat­ra. Tud­ta, egy na­pon ő lesz az, aki­re a nem­zet kor­má­nyá­nak és adó­fi­ze­tő pol­gá­ra­i­nak szük­sé­ge van. Csak a hí­vó szó­ra várt, hogy mes­te­re út­mu­ta­tá­sát kö­vet­ve, a tő­le örök­sé­gül ka­pott Jedi-karddal vág­has­son ren­det a Költ­ség­ve­tés Sö­tét Ol­da­lá­nak so­rai kö­zött.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”