OFFLINE | intro | lapzsemle
El­ma­ra­dot­tak va­gyunk
(2004. június)
„Ha­bár Ma­gyar­or­szág na­gyon büsz­ke sa­ját szel­le­mi ka­pa­ci­tá­sá­ra, sőt a 90-es évek ele­jén fel­me­rült a ha­zai szi­lí­ci­um­völgy lét­re­ho­zá­sá­nak gon­do­la­ta is, ma már ott tar­tunk, hogy az ott­ho­ni internethasználat alap­ján el­ma­ra­dot­tak va­gyunk, Cseh­or­szág és a bal­ti ál­la­mok is meg­előz­tek ben­nün­ket” – mu­ta­tott rá Mol­nár Gyu­la szo­ci­a­lis­ta or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő. (www.16tonna.hu)

A nor­má­lis, mo­dern, vir­tu­á­lis ma­gya­rok ne­vé­ben fo­gad­ják gra­tu­lá­ci­ón­kat!

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”