OFFLINE | intro | lapzsemle
Ki­zá­ró ok
(2004. május)
Nem jár táp­pénz a he­ti pi­he­nő­nap­ra, sza­bad­nap­ra, a fi­ze­tés nél­kü­li sza­bad­ság idő­tar­tam­ára, a gyer­mek­gon­do­zá­si se­gély fo­lyó­sí­tá­sá­nak ide­jé­re, a ré­szeg­ség el­ső há­rom nap­já­ra stb. (Or­vo­si iga­zo­lás táp­pénz-utal­vá­nyo­zás­hoz, tá­jé­koz­ta­tó)

És harmadnapon…

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Wass Albertről
    Tisza István és az elsõ világháború
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”