OFFLINE | intro | lapzsemle
Aján­dék
(2004. április)
A ver­seny még há­rom hé­tig tart, min­den hé­ten be­mu­tat­juk a győz­tes­nek ítélt ver­met áb­rá­zo­ló fo­tót, vé­gül pe­dig a tel­jes do­ku­men­tá­ci­ó­ból ki­vá­laszt­va a le­ges­leg­pom­pá­sab­bat. A he­ti nyer­te­se­ket és a pá­lyá­zat győz­te­sét meg­aján­dé­koz­zuk, re­mél­ve, hogy ilyen­jük még nincs ott­hon vagy nyolc. (Nép­sza­bad­ság, A hó­nap ká­tyú­ja, már­ci­us 20.)

Má­so­dik ol­va­sás­ra ér­tel­mes

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”