OFFLINE | intro | lapzsemle
Adott a pá­lya
(2004. április)
„A tö­kö­li re­pü­lő­tér leg­na­gyobb ér­té­ke a hat­van mé­ter szé­les, két­ezer-öt­száz ki­lo­mé­ter hos­­szú ki­fu­tó­pá­lya” – mond­ta az In­dex­nek Talabos Gá­bor, a lé­te­sít­ményt az ÁPV Rt.-től bér­lő Master Sky Szol­gál­ta­tó Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.” (Index.hu, már­ci­us 29.)

An­nak­ide­jén szov­jet elv­tár­sak út­mu­ta­tá­sá­val egé­szen Moszk­vá­ig épí­tet­ték a ki­fu­tó­pá­lyát, így Tö­köl és a Zsukovszkij légibázis kö­zött még a mű­sza­ki okok­ból re­pü­lő­kép­te­len Migek is teljesít-hettek őrjáratot. Azóta sajnos a feltörő kénsav a pálya nagy részét megsemmisítette.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”