OFFLINE | intro | lapzsemle
Ki­re cé­loz­gat?
(2004. március)
– Mond­ja, a par­la­ment­ben mi­ért nem tud­nak ért­he­tő­en be­szél­ni a kép­vi­se­lők, úgy, mint­ha nor­má­lis em­be­rek­hez szól­ná­nak? Mi­ért mak­ro­gaz­da­sá­gi mu­ta­tók­ról, GDP-nö­ve­ke­dés­ről meg ál­lam­ház­tar­tá­si hi­ány­ról be­szél­nek, amit nem­hogy Jó­zsi bá­csi nem ért Bi­valy­csűr al­són, de én ma­gam sem?
– Pé­ter, nem tu­dom. (Ti­ha­nyi Pé­ter in­ter­jú­ja Szi­li Ka­ta­lin­nal, He­tek, 2004. feb­ru­ár 13.)

Le­het, hogy nem jól vá­lasz­tot­tál szak­mát, Pé­ter!

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”