OFFLINE | intro | lapzsemle
Válság nincs!
(2004. március)
Nincs vál­ság­ban Eu­ró­pá­ban a szo­ci­ál­de­mok­rá­cia, vis­­sza­szo­ru­lá­sá­nak oka a po­li­ti­kai vál­tó­gaz­da­ság és a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta ér­té­kek meg­úju­lá­sa – mond­ta Ko­vács lászló, az MSZP el­nö­ke a Szo­ci­a­lis­ta If­jú­sá­gi In­ter­na­ci­o­ná­lé bu­da­pes­ti vi­lág­kong­res­­szu­sá­nak ülé­sén. (Nép­sza­va online, feb­ru­ár 27.)

A nem­zet­kö­zi hely­zet fo­ko­zó­dik.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”