OFFLINE | intro | lapzsemle
Brumi és az au­tó­pá­lya
(2003. november)
Azt sze­ret­ném meg­kér­dez­ni, ha ön­nek van egy gye­rek­ko­ri mac­kó­ja és én azt mon­da­nám, hogy most meg­ve­szem – ugye nem ar­ról van szó, hogy ön meg­hir­det­te ezt a mac­kó­ját. Ar­ról van szó, hogy ne­kem ér­de­kem­ben áll, az adó­fi­ze­tők­nek meg az út­hasz­ná­lók ér­de­ké­ben áll le­vin­ni a mac­kó meg­te­kin­té­sé­nek az árát. Ön­nek egy­re töb­bet ér nyil­ván ez a mac­kó a kel­le­mes em­lé­ke­in túl, meg hogy eb­be a szü­lei be­ru­ház­tak. (Csil­lag Ist­ván, ATV ok­tó­ber 22.)

Mac­kó ten­der, avagy szü­le­ink be­ru­há­zá­sa.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”