OFFLINE | intro | lapzsemle
Ud­va­ri­as meg­né­zés
(2003. november)
És szug­ge­rál­tuk Steiner dok­tort. Hogy ne mond­jon mél­tat­lan mon­da­to­kat. Nem is mon­dott. Csak egyet. Emi­att gra­tu­lál­tunk ne­ki a be­széd vé­gén. És tisz­te­let­tel ar­ra kér­tük őt, hogy a jö­vő már­ci­us 15-én ezt az egy mél­tat­lan mon­da­tot se mond­ja el. Ám köz­ben ud­va­ri­a­san be­mu­tat­koz­tunk ne­ki, jól meg­néz­tük őt. Tény­leg szebb, mint Sztá­lin. (Kerényi Im­re, MN, ok­tó­ber 21.)

Szép fiú.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”