OFFLINE | intro | lapzsemle
Prak­ti­kum
(2003. november)
– Nem hi­szem, hogy észak-nyu­gat­ról vár­nánk a ve­szélyt, még­is oda kon­cent­rá­ló­dik a leg­na­gyobb szá­raz­föl­di erő.
– Az ös­­sze­füg­gés ott van, hogy ott van­nak a leg­jobb inf­rast­ruk­tu­rá­lis fel­té­te­lek. Ott tud­juk őket meg­fe­le­lő­en el­lát­ni, fog­lal­koz­tat­ni és gya­kor­la­toz­tat­ni. (Ju­hász Fe­renc, Nap­kel­te, ok­tó­ber 27.)

Had­üze­net a kör­kö­rös vé­de­lem­nek.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”