OFFLINE | intro | lapzsemle
Ké­tes eg­zisz­ten­ci­ák
(2003. november)
Ingatlanpiac/ér­ték­csök­ken­tő té­nye­zők:
– „Ké­tes eg­zisz­ten­ci­á­jú csa­lá­dok” nagy szá­ma a kör­nyé­ken, vagy a köz­vet­len szom­széd­ság­ban. (Profiterol, füg­get­len gaz­da­sá­gi fo­lyó­irat, II/5. szám)

Tes­sék mon­da­ni, Óz­don a ci­gány­te­lep mel­lett ne épít­sek ak­kor? Vagy a Tállya ut­cai há­zam ér ke­ve­seb­bet? Ne­tán ol­csón meg­szá­mít­ják ne­kem Tasnádi-éktól bal­ra azt a cu­ki kiskas­télyt?

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”