OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Forró Tamás
(2003. november)
Legyen el­ret­ten­tő pél­da a va­la­hai mé­dia­gu­ru sor­sa: így jár min­den­ki, aki a leg­fris­sebb ta­xis di­vat sze­rint, fül­be­va­ló­san, fel­gyűrt uj­jú prosz­tó-za­kó­ban áll ne­ki az ép­pen ak­tu­á­lis ál­do­za­tot szét­tép­ni, mint tig­ris a tor­na­zsá­kot.

Bár min­dig is bök­te a cső­rün­ket, hogy For­ró Ta­más csak azok­kal volt terminátorba ol­tott verbáltálib, akik a mos­ta­ni ked­ves ha­ta­lom­mal szem­ben áll­nak, ar­ra azért nem szá­mí­tot­tunk, hogy vé­gül őt is a szír pénz­ügye­sek–At­ti­la naplója–BrittonBalmoral-RejtöETibor-Ber­mu­da-há­rom­szög­ben csí­pik nya­kon. Sok­kal in­kább az le­be­gett a sze­münk előtt, hogy egy­szer élő adás­ban ve­rik fej­be egy ha­tal­mas, fá­ból ké­szült, vas­sze­ge­csek­kel meg­erő­sí­tett köz­szol­gá­lat­tal, s ha ez nem elég, né­hány ORTT pa­nasz­bi­zott­sá­gi ha­tá­ro­za­tot is le­gyö­mö­szöl­nek a tor­kán. Nem így tör­tént, de min­ket már az is meg­nyug­tat, hogy ezen­túl nyu­godt lesz a Nap(fel)kelténk.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _Abrakadabra (2005. -0. 8-. 30: 2)  

Szevasz Tomi!

Emlékszel még a kilencvenes évek elejére? Mondjuk úgy 92-re a Naptévénél? Na, dereng?!
Azért rúgattál ki, mert bűnügyi újságíróként éles riportjaimmal elértem a Te és a főnökünk köreit...
Már akkor is kaphattál volna úgy tizenkettőt, de valahogy elsikkadt a "jogerő" a Pufajkás alatt.
Már akkor is mondtam neked, hogy várd ki a végét. Kábé úgy mint Kun Béla. Emlékszel? Pedig ennek sincs köze semmiféle koncepcióhoz!...:))
Én még most is ezt mondom neked.
Na, de Te most mit mondasz Tomi?!
Szerintem - odabent lány leszel!...:))

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”