OFFLINE | intro | lapzsemle
Kezeket a magasba!
(2003. október)
– El­ha­tá­roz­tam, nem fag­ga­tom a He­ti He­tes­ről, de hát e fél­mon­da­ta is ar­ról ta­nús­ko­dik, hogy ez a szó­ra­koz­ta­tó mű­sor ré­gen túl­nőtt ön­ma­gán, mint­ha minden­nek az al­fá­ja és omegája len­ne, ta­lán a vi­lág te­rem­té­sé­nek el­ső hely­szí­ne is ez a mű­sor le­he­tett. El­árul­ná mi­ért van ez?
– Ezt én is kér­dez­het­ném Ön­től, és ön vá­la­szol­jon rá.
– Fel­tar­tom a ke­zem: meg­old­ha­tat­lan fel­adat elé ál­lít. (Cson­tos Ti­bor in­ter­jú­ja Ve­re­bes Ist­ván­nal, Va­sár­nap Reg­gel, 2003. szep­tem­ber 14.)

Te­rem­tés­tör­té­net a stú­di­ó­ban, avagy így vált meg té­ged is az RTL.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”