OFFLINE | intro | lapzsemle
Trendi rasszizmus
(2004. július)
Az éne­kes leg­újabb di­li­je, hogy szí­ve­sen mu­tat­ko­zik né­ger test­őrei ol­da­lán. (…) Az éne­kes meg­ígér­te: Agár­don, az au­gusz­tus 12-én in­du­ló tá­bo­rá­ban a ra­jon­gó­ié lesz, ott nél­kü­löz­ni fog­ja test­őrei tár­sa­sá­gát. (Krisz Ru­di né­ger test­őrök­kel jár, Blikk, jú­ni­us 14.)

Ket­tő alig hasz­nált né­ger test­őr ál­lást ke­res, va­gány ma­gyar pop­sztár­nál. Re­fe­ren­cia: Krisz Ru­di.


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”