OFFLINE | puncs | kultúra
Zu­ha­nás a csend­be
(2005. február)

Zu­ha­nás a csend­be
Nem azért jó ez a film, mert hegy­má­szós. Nem azért jó ez a film, mert mar­ha szép ké­pek van­nak ben­ne, he­gye­sek meg hó­buc­ká­sak. Nem azért jó ez a film, mert van­nak ben­ne he­li­kop­ter­ről fel­vett ké­pek. Nem azért jó ez a film, mert jó a szto­ri és van ben­ne fe­szült­ség. Nem azért jó ez a film, mert élet­hű­en van el­me­sél­ve és meg­csi­nál­va a tör­té­net. Nem azért jó ez a film, mert az em­be­ri ki­tar­tás­ról és két em­ber kap­cso­la­tá­ról me­sél egy egé­szen ki­éle­zett hely­zet­ben. Nem is azért, mert meg­döb­ben­tő­en őszin­tén be­szél a két­ség­beesés­ről és a ha­lál­ról, de nem is azért, mert nem Stallone játs­­sza ben­ne a hőst. Nem azért jó ez a film, mert be­le­él­het­jük ma­gun­kat azok­nak az utol­só órá­i­ba, az utol­só gon­do­la­ta­i­ba, akik­nek nem volt olyan sze­ren­csé­jük mint a mi hő­se­ink­nek. Nem azért jó ez a film, mert happy enddel vég­ző­dik, bár ezt az ele­jé­től fog­va tud­juk.
Ha­nem azért, mert van ben­ne egy oda nem il­lő BoneyM szám. Na­gyon jó ez a film.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”