OFFLINE | intro | lapzsemle
Szu­per BKV!
(2005. március)
Superbrand-díj a Bu­da­pes­ti Köz­le­ke­dé­si Rész­vény­tár­sa­ság­nak. Superbrand az a már­ka, amely a sa­ját te­rü­le­tén ki­tű­nő hír­ne­vet szer­zett. A fo­gyasz­tók­nak a kon­ku­rens már­kák­hoz ké­pest olyan ér­zel­mi és/vagy kéz­zel­fog­ha­tó elő­nyö­ket nyújt, amit a ve­vők el­vár­nak és el­is­mer­nek. (Hír a BKV Rt. hon­lap­ján, 2005. feb­ru­ár 3.)

Nin­cse­nek nagy igé­nye­ink: superbrand he­lyett a tisz­ta bu­szok­kal is meg­elé­ged­nénk.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”