OFFLINE | puncs | kultúra
Eu­ró­pa
Yann Martel: Pi éle­te
(2004. augusztus)
Könyv­hét­re je­lent meg ez a re­gény, és az­óta ki­de­rült, nem lan­dolt az el­adá­si lis­tá­kon, nem lett nyá­ri ol­vas­mány, nem lett si­ker­könyv. Csak ná­lunk. Booker-díjas, ezer nyelv­re le­for­dí­tott könyvvel van dol­gunk, a ki­adó­ az ere­de­ti kö­tet- és bo­rí­tó­ter­vet kap­ta, és még­sem. Pe­dig si­ker­re volt pre­desz­ti­nál­va.

A re­gény egy meg­döb­ben­tő tör­té­net­re épül – ilyen-olyan (ra­ci­o­ná­lis aggyal is el­kép­zel­he­tő mó­don) egy men­tő­csó­nak­ban ta­lál­ja ma­gát egy fiú és egy tig­ris, a men­tő­csó­nak pe­dig a Csen­des-óce­á­non rin­ga­tó­zik. A re­gény az élet­ben ma­ra­dás re­gé­nye, kis He­ming­way-be­ütés­sel, kis Ro­bin­son-él­lel, de még az egyik Tarzan-regényből is sze­re­pel­nek itt min­ták. Mást nem is ér­de­mes mon­da­ni a tör­té­net­ről, ha­nem csak an­­nyit: fel­eme­lő, tö­ké­le­tes re­mek­mű, az év ta­lán leg­jobb re­gé­nye, ami ma­gyar nyel­ven ol­vas­ha­tó. Lis­tá­ra már biz­tos nem ke­rül ná­lunk, de kér­ném az Eu­ró­pát, ne zú­zas­sa le a pél­dá­nyo­kat, el­fogy­nak azok egy­szer.

- S. H. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”