OFFLINE | intro | lapzsemle
Bo­hóc­nak tart­ják
(2004. április)
…sajnálom, mert min­den ilyen klub ren­dez­vény­re, ha most nem úgy ala­kul, ahogy ala­kult, hogy a tit­kár­nőm gye­re­két el­vit­ték kór­ház­ba, ak­kor itt eze­ket a ki­ad­vá­nyo­kat fel is tud­tam vol­na mu­tat­ni. Ne­kem nem ju­tott eszem­be, meg nem ju­tott időm rá, hogy két zsák­kal be­te­gyek, bár tu­laj­don­kép­pen a zsá­kos mi­nisz­ter ál­ta­lá­ban na­gyobb, mert ugye a mi­nisz­te­re­ket bo­hóc­nak tart­ják, te­hát ezért ez ki­fe­je­zet­ten jó be­nyo­mást kel­tett vol­na, hogy zsák­ból osz­to­ga­tom az uni­ót. (Csil­lag Ist­ván a Kis­pes­ti Li­be­rá­lis Klub ren­dez­vé­nyén, már­ci­us 1.)

Zsák­ba macs­ka, zsák­ból unió.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”