OFFLINE | puncs | kultúra
The Donnas: Gold Medal
(2005. április)
Négy kis­ki­adós stú­dió­al­bum után, há­rom év­vel ez­előtt je­lent meg az ame­ri­kai lánykvartett (mind­an­­nyi­an 1979-es év­já­ra­tú­ak!) el­ső ma­jor ki­adós al­bu­ma. A Spend The Night kor­rekt kis al­bum volt, bár nem az ad­di­gi leg­jobb. Az al­bu­mot kö­rül­ve­vő prof­iz­mus vi­szont is­mert­té tet­te a Donnast ott, ahol sze­re­tik a klas­­szi­kus, autóbanhallgatós, fej­ló­bá­lós rock­ze­nét. Igen, még Eu­ró­pá­ban is.

Nos, itt van az új le­mez, ami nem elő­re­lé­pés, de a Donnast nem is ezért tart­juk. Ezen a ka­te­gó­ri­án be­lül (Ramones, Joe Jackson) nincs is er­re szük­ség. Ami új, ta­lán a 70-es évek pszichedéliája, de az ala­pok nem vál­toz­tak, és na­gyon jól van ez így: nyers, paj­kos, slá­ge­res, tisz­ta kép­le­tű/pri­mi­tív (a szim­pá­ti­á­tól füg­gő­en tes­sék be­he­lyet­te­sí­te­ni) csajrock, és hát ha ez lesz a r’n’r fej­lő­dé­sé­nek vég­pont­ja, csak az ele­jén fo­gunk szit­ko­zód­ni.

- K.L. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”