OFFLINE | intro | lapzsemle
Tetkó tu­do­mány
(2003. november)
A te­to­vál­tak 34 szá­za­lé­ka (ezen be­lül pe­dig fő­leg a nők) sok­kal sze­xi­sebb­nek ér­zik ma­gu­kat te­to­vá­lat­lan em­ber­tár­sa­ik­nál, 29 szá­za­lé­kuk a lá­za­dás meg­tes­te­sü­lé­sé­ként ér­zé­ke­li a tes­tét dí­szí­tő áb­rát, 5 szá­za­lék az in­tel­li­gen­cia és 3 szá­za­lék a fi­zi­kai erő szim­bó­lu­ma­ként de­fi­ni­ál­ja te­to­vá­lá­sát. (Velvet.hu, ok­tó­ber 10.)

Az in­tel­li­gen­cia lak­muszpa­pír­ja.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”