OFFLINE | intro | lapzsemle
Vo­lán és a fé­le­lem
(2003. november)
A Hiller oda­állt és el­kezd­te mon­da­ni, mi­u­tán egy ki­csit ma­guk­hoz tér­tek, oda­hív­tak 800 kom­man­dóst. A vo­lán bu­szo­kat le­cse­rél­ték er­re a nap­ra, a busz­ve­ze­tő­ket le­cse­rél­ték. Rend­őrök ve­zet­ték a me­net­rend­sze­rin­ti já­ra­to­kat. A kor­mány an­­nyi­ra félt, hogy azt el nem le­het mon­da­ni. (Csurka Ist­ván, Nap­kel­te, ok­tó­ber 21.)

Min­den úton ve­ze­tünk: BM.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”