OFFLINE | intro | lapzsemle
Para olim­pia
(2003. október)
Az MSZP még a ha­ta­lom­át­adás előtt ide­gen tit­kos­szol­gá­lat­ok ren­del­ke­zé­sé­re bo­csá­tot­ta a sa­ját tit­kos­szol­gá­la­ta­it. Ma a Moszad, mint azt Ron Werber ese­te is bi­zo­nyít­ja, min­den­ha­tó az or­szág­ban, és ugyan­ak­kor tel­jes mér­té­kig rejt­ve van. (Csurka Ist­ván, Ma­gyar Fó­rum, szep­tem­ber 18.)

Még a mi fi­gyel­mün­ket is el­ke­rü­lik.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”